NUNAVUT

gla­zia­rren lurral­dea

NUNAVUT

GLAZIARREN LURRALDEA

(aurre-pro­duk­zio fasean)

Noiz utzi genion hau­rrak iza­tea­ri? Noiz­bait utzi al dio­gu? Noiz­bait utzi­ko al diogu?

NUNAVUT behin izan gine­ne­ko lurral­dea da, den­bo­ra izoz­tu­rik man­ten­tzen dene­koa, gla­zia­rrek beti­ra­ko irau­ten dutenekoa.

Ber­tan ika­si genuen zuhai­tze­ta­tik  zin­tzi­li­ka­tzen, zuhai­tzik gabe­ko ere­muan. Ber­tan jaso genuen piz­tia­ren besar­ka­da. Ber­tan ziren aske, hai­zeak kora­pi­la­tu­ri­ko gureadatsak.

Ahaz­tu­ra­tik berres­ku­ra­tu­ko al dugu, noiz­behin­ka ber­ta­ra itzul­tze­ko bidea…?

FITXA ARTISTIKOA

Ideia, zuzen­da­ri­tza, koreo­gra­fia: MYRIAM PEREZ CAZABON
Dan­tza­riak: LEIRE OTAMENDI, OIHANA VESGA.
Musi­ka: ANDER FERNANDEZ 

Dra­ma­tur­gia, kan­po begi­ra­da: BERTHA BERMUDEZ
Jan­tziak: CLARA VIRGILI
Argaz­kiak: NAGORE LEGARRETA
Bideo iru­diak: KENSA PRODUKZIOAK