HIRU(3)

HIRU ( 3 )

Estrei­nal­dia: 2021/06/26
50′
Esze­na |  Ez-ohi­ko espa­zioak
Teaser‑a: https://vimeo.com/574160100

Pro­mo bideoa: https://vimeo.com/583311773

Estrei­nal­dia: 2021/06/26
50′
Esze­na | Ez-ohi­ko espa­zioak
Teaser‑a: https://vimeo.com/574160100

Pro­mo bideoa: https://vimeo.com/583311773

Ger­tae­rek izae­ra zikli­koa izan ohi dute. Hasie­ra, kora­pi­loa, amaie­ra. Edo hasie­ra berri bat… Ger­tae­ra orok bere ondo­rioa baitu.

HIRU (3) eral­da­ke­tei buruz ari zai­gu, begie­ta­ra begi­ra­tzea­ri buruz, eta auke­ra berriei buruz. Joan-eto­rrien infi­ni­tu erre­pi­ka­pe­nen, eta, egon­kor­ta­su­na­ren eta ez-egon­kor­ta­su­na­ren arte­ko muga zehaz­ga­bea­ren islada. 

Bidean aur­ki­tzen dira gal­de­rak, auke­rak, gor­puz­ke­rak eta ger­tae­rak. Bidean ema­ten dira eten­ga­be­ko eral­da­tzeak, ego­ki­tzeak eta erai­ki­tzeak. Eta era­ba­ki guztiak… 

Zimen­du zeha­tze­ta­tik abia­tu­ta, mol­da­ga­rria eta eral­da­ga­rria den pro­po­sa­men espe­ri­men­ta­la, unean-une­koa. Eten­ga­be erai­ki­tze bidean dau­den bizi­ki­de­tza espazioak. 

FITXA ARTISTIKOA

Ideia, zuzen­da­ri­tza: MYRIAM PEREZ CAZABON
Argaz­ki ins­ta­la­kun­tza: AITZIBER ORKOLAGA
Dan­tza­riak: LEIRE OTAMENDI, ENEKO GIL, OLAIA VALLE, BEÑAT URRETABIZKAIA, OIHANA VESGA
Argiz­ta­pe­na: SERGIO GARCIA
Musi­ka, soi­nu giroa: AINARA LEGARDON, MYRIAM PETRALANDA (MYRIAM RZM), ANDER FERNANDEZ
Musi­ka ekoiz­pe­na: KARLOS OSINAGA
Ikus-entzu­nez­ko ekoiz­pe­na: ASIER GARCIA-KENSA PRODUKZIOAK
Kan­po begi­ra­da eta lagun­tza artis­ti­koa: MIZEL THERET, BERTHA BERMUDEZ, IDOIA ZABALETA
Esze­no­gra­fia, jan­tziak: NERI(H)ARI
Ekoiz­pen lagun­tzai­leaOIHANA VESGA

Diru lagun­tza: EJ-GV KULTURA SAILA
Babe­sa eta elkar­la­naDONOSTIA KULTURA, GIPUZKOAKO DANTZAGUNEA, AZALA KREAZIO ESPAZIOA, ESPACIO PUNTO DE FUGA

PROIEKTUAK