ICEBERG

ICEBERG

Estrei­nal­dia: 2019/05/10 Nes­tor Bas­te­rre­txea pla­za | Egia K.E. — Gaz­tes­ze­na (Donos­tia)
25′
Kalea | Ez-ohi­ko espa­zioak
Teaser‑a: https://vimeo.com/343388570

Estrei­nal­dia: 2019/05/10
Nes­tor Bas­te­rre­txea pla­za | Egia K.E. - Gaz­tes­ze­na (Donos­tia)
25′
Kalea | Ez-ohi­ko espa­zioak
https://vimeo.com/343388570

Ali­cia Kopf-en “Her­ma­no de Hie­lo” ele­be­rri­ko Ipar Polo­ko kon­kis­ten espe­di­zioak ins­pi­ra­zio itu­rri, ICEBERG, ikus­te­zi­na den horren bila abia­tzen den bidaia epi­koa da. Per­tso­na tal­de baten ibil­bi­dea, zein­tzuk bidean aurre­ra egi­tea duten hel­bu­ru nagu­sia, batzue­tan elka­rre­kin eta bes­tee­tan bakar­da­dean. Aurre­ra egin, nor­be­re tokia­ren bila, nor­be­re iza­te­ko modua­ren bila, bar­ne-ekai­tze­tan, lurral­de izoz­tue­tan eta ere­mu sako­ne­tan barre­na. Pai­saia emo­zio­nal des­ber­di­nak zehar­ka­tzen dituen bidaia da. 

Bai­na ICEBERG, batez ere, izo­tza­ri dago­kio. Ezau­ga­rri zehatz batzue­ta­ko para­je geo­gra­fi­koa­ri: diz­di­ra­tsua, infi­ni­tua, eze­gon­ko­rra, mur­gil­dua… Sor­kun­tza artis­ti­ko oro­ren meta­fo­ra koreo­gra­fi­koa da, eten­ga­be­ko bila­ke­ta­ren isla, iraun­kor­ta­su­na­ren ahots isi­la. Hau da, nobe­ra­ren­ga­na­ko nor­be­ra­ren konkista.

FITXA ARTISTIKOA

Ideia, zuzen­da­ri­tza, koreo­gra­fia: MYRIAM PEREZ CAZABON
Dan­tza­riak: LEIRE OTAMENDI, OIHANA VESGA, NEKANE MENDIZABAL/OLAIA VALLE, MYRIAM PEREZ CAZABON.
Musi­ka: ELLE BELGA, KARLOS OSINAGA
Dra­ma­tur­gia, kan­po begi­ra­da: AGURTZANE INTXAURRAGA
Esze­no­gra­fia, jan­tziak: NERI(H)ARI
Argaz­ki era­kus­ke­ta: NAGORE LEGARRETA
Argaz­kiak: NAGORE LEGARRETA, MENDI URRUZUNO
Bideo iru­diak: KENSA PRODUKZIOAK

Diru­la­gun­tza: EJ-GV EUSKO JAURLARITZA
Babe­sa eta elkar­la­na: DONOSTIA KULTURA, GIPUZKOAKO DANTZAGUNEA

PROIEKTUAK