NERE AZALEAN ARROTZ

NERE AZALEAN ARROTZ

Estrei­nal­dia: 2017/10/07 Azku­na Zen­troa (Bil­bo)
20′
Esze­na | Kalea | Ez-ohi­ko espa­zioak
Teaser‑a: https://vimeo.com/245439799

Estrei­nal­dia: 2017/10/07
Azku­na Zen­troa (Bil­bo)
20′
Esze­na | Kalea | Ez-ohi­ko espa­zioak
https://vimeo.com/245439799

PRE­SEN­TZIA­ren kon­tzep­tu­tik abia­tu­ta, IZAN GABE EGO­TEA­ren ideia da oina­rria. Des­ko­ne­xio sen­tsa­zioa­ren gor­putz adie­raz­bi­dean sakon­tzen du. Zer­tan gera­tzen da per­tso­na­ren oso­ta­su­na, nor­be­ra berre­za­gu­tzen ez denean? Nor­be­re ekin­tze­tan, pen­tsa­men­duan eta aza­lean antze­ma­ten ez denean? 

FITXA ARTISTIKOA

Ideia, zuzen­da­ri­tza, koreo­gra­fia: MYRIAM PEREZ CAZABON
Dan­tza­riak: LEIRE OTAMENDI/OLAIA VALLE, OIHANA VESGA/MYRIAM PEREZ CAZABON
Musi­ka: ELLE BELGA, W. A. MOZART
Dra­ma­tur­gia, kan­po begi­ra­da: AGURTZANE INTXAURRAGA
Argiz­ta­pe­na: JUNKI MAYO
Esze­no­gra­fia, jan­tziak: NERI(H)ARI
Argaz­kiak: GALDER IZAGIRRE
Bideo iru­diak: KENSA PRODUKZIOAK 

Diru­la­gun­tza: EJ-GV KULTURA SAILA
Babe­sa eta elkar­la­na: DONOSTIA KULTURA, GIPUZKOAKO DANTZAGUNEA

Eus­ka­di­ko Antzo­kien SAREAk Gomen­da­tu­ri­ko Obra. 

PROIEKTUAK